เจตจำนงผู้บริหาร
เจตจำนงผู้บริหาร (version eng) (อ่าน 40) 18 ก.ย. 65
เจตจำนงผู้บริหาร (version thai) (อ่าน 39) 18 ก.ย. 65