ติดต่อเรา
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
หมู่ที่ 2 ต.กระเทียม   ตำบลกระเทียม  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
เบอร์โทรศัพท์ 044571228 ,044571229 เบอร์โทรสาร 044571229
Email : webmaster@ktv.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/ktw.2524


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน