สังคมออนไลน์
กลุ่มงาน ภาพกิจกรรม by คนหลังเลนส์
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 65
กลุ่มสภานักเรียนโรงเรียนกระเทียมวิทยา
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 65
กลุ่มวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนกระเทียมวิทยา
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 65
กลุ่มชมรม To Be Number One โรงเรียนกระเทียมวิทยา
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 65
กลุ่มชมรมเอแม็ทและซูโดกุโรงเรียนกระเทียมวิทยา
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 65
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกระเทียมวิทยา
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65