เอกสารงานงานวิชาการ
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง Co-5Steps
ด้วยทางโรงเรียนกระเทียมวิทยา ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทำแผนการจัดการเรียรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Co-5Steps) ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เพื่่อให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการสอนแบบ Active Learning เน้นการสอนแบบ Co-5Steps พัฒนาผู้เรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2565,00:00   อ่าน 390 ครั้ง