ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งประธานสภานักเรียน
วันอังคาร ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนกระเทียมวิทยาจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีภาวะการเป็นผู้นำ ผู้ตาม มีความรับผิดชอบและเห็นความสำคัญของประชาธิปไตย
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2564,23:18   อ่าน 304 ครั้ง