ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การนิเทศกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
การรับการนิเทศกิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการนิเทศตรวจเอกสารผลงานที่ห้องโสต นักเรียนระดับชั้นม.ต้นเตรียมพร้อมในการเปิดกองเพื่อรับการนิเทศจากคณะกรรมการหลังจากดูเอกสารที่ห้องโสต โดยมีผู้กำกับทุกกองดูแลอย่างใกล้ชิด
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,09:08   อ่าน 40 ครั้ง