ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นำเสนอ PLC
โรงเรียนกระเทียมวิทยา ได้รับคัดเลือกจากสหวิทยาเขต 8   ให้นำเสนอ BEST PRACTICE  วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประเภทการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู  โดยนำเสนอที่ สพม.33    ผลการแข่งขัน โรงเรียนกระเทียมวิทยาได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2561,13:42   อ่าน 556 ครั้ง