รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
หมู่ที่ 2 ต.กระเทียม   ตำบลกระเทียม  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
เบอร์โทรศัพท์ 0-4414-9208
Email : chapa3459@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :