เอกสารบริหารงบประมาณ/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (จัดซื้อโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง) (อ่าน 39) 12 พ.ค. 66
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256ุ6 (หนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2566) (อ่าน 100) 30 มี.ค. 66
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 422) 22 ก.ย. 65