เอกสารงานบริหารบุคคล
แต่งตั้งข้าราชการครู– ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (อ่าน 516) 01 พ.ย. 65
แต่งตั้งข้าราชการครู– ลูกจ้างอยู่เวรประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 306) 01 พ.ย. 65
แต่งตั้งข้าราชการครู– ลูกจ้างอยู่เวรประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 370) 01 ต.ค. 65
แต่งตั้งข้าราชการครู– ลูกจ้างอยู่เวรประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 356) 01 ก.ย. 65
แต่งตั้งข้าราชการครู– ลูกจ้างอยู่เวรประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 342) 01 ส.ค. 65