เอกสารงานบริหารทั่วไป
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 [วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566] (อ่าน 79) 24 พ.ค. 66
รายงานการดำเนินงาน สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 20) 03 เม.ย. 66
โรงเรียนกระเทียมวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 40) 18 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกระเทียมวิทยา เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 557) 04 ต.ค. 65