กิจกรรมชุมชน/วิดิทัศน์
Inovation school "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม " โรงเรียนกระเทียมวิทยา
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 66
มหกรรมกีฬาภายใน
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 65
IQA AWARD โรงเรียนกระเทียมวิทยา
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 65
ประเด็นท้าทายผู้อำนวยการ นายวายุคล จุลทัศน์
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 65
บวงสรวงปราสาทหมื่นชัย ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
SALT MODEL นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 65